Mediumschap: Geschenk uit de hemel admin

‘Mediumschap, een geschenk uit de hemel’ is het standaardboek over het vák ‘mediumschap’.

In het boek worden de theoretische achtergronden, de didactiek, de psychologie en de ethiek van dit beroep uitgebreid behandeld, en er wordt ook diep ingegaan op de vele verschillende vormen van mediumschap. Auteurs: José Gosschalk en Karel Besseling.


Total